ЦСКА 1948

официален сайт

Григор Гутев кондиционен треньор

Григор Гутев

Григор Гутев е бивш състезател по лека атлетика. През 2015 г. успешно защитава дисертационния си труд и получава образователно-научната степен „доктор” в НСА „Васил Левски“. От 2016 г. е преподавател гл. асистент в к-ра „Лека атлетика“. Грижи се за доброто физическо състояние на децата от ДЮШ на ЦСКА.